source.txt

[EN] You’ll find more than 1,000 links to sites of authors who published their templates in the official WordPress repository – so You can find more interesting free templates;)

[PL] Znajdziesz tu ponad 1000 linków prowadzących do stron autorów którzy opublikowali swoje szablony w oficjalnym repozytorium WordPress – może u nich znajdziesz tez jakieś ciekawe darmowe szablony 😉

themeforest.net

[EN] Perhaps the biggest and most popular website with professional paid templates

[PL] Chyba największy i najpopularniejszy serwis z profesjonalnymi płatnymi szablonami

templatemonster.com

[EN] Another very large site with professional paid templates

[PL] Kolejny bardzo duży serwis z profesjonalnymi płatnymi szablonami

motyfy.com

[EN] I recommend a faster search templates from Themeforest.net

[PL] Polecam do szybszego wyszukiwania szablonów z Themeforest.net

Buy all themes

[EN] Download all templates presented throughout the site (over 3000). Note: I do not sell these templates and only release archive – it is a fee for the work (gathering all)

[PL] Pobierz wszystkie szablony prezentowane w całym serwisie (ponad 3000). Uwaga! Nie sprzedaję tych szablonów a jedynie udostępniam archiwum – jest to symboliczna opłata za wykonaną pracę (zebranie wszystkiego)

Buy photos

[EN] Download almost 1000MB of photos = ~ 16,000 (icons, background) „drawn” with all the reporting templates. They are in different size, size and theme and pre-sorted. Note: I do not sell these photos only release archive – a fee for their work. I do not take it responsible for any use / utilization of these photos.

[PL] Pobierz blisko 1000MB zdjęć (ikony, tła) „wyciągnięte” z wszystkich prezentowanych szablonów (~ 16 tysięcy). Są w różnym rozmiarze, wielkości oraz tematyce i wstępnie posortowane. Uwaga! Nie sprzedaję tych zdjęć a jedynie udostępniam archiwum – jest symboliczna opłata za wykonaną pracę. Nie biorę też żadnej odpowiedzialności za sposób użytkowania / wykorzystania tych zdjęć.